Tuesday, August 19, 2014

Continuing to surprise

Entering the Round of 16, here's where we stand now:
 • Hokkaido - 0/2
 • Tohoku - 4/6
 • Kanto - 2!/9
 • Hokushinetsu - 4!/5
 • Toukai - 1/4
 • Kinki - 2!/6
 • Chuugoku - 1/5
 • Shikoku - 0/4
 • Kyushu - 2/8
Hokkaido and Shikoku have been eliminated, Chuugoku could follow soon after as Yazu is facing Osaka Touin, Toukai only has Mie left.

Compare that to the fact that half the field are schools from either the Tohoku or the Hokushinetsu regions!

Also, remember that list of schools that have not won a Natsu Koushien?

Tohoku
 • Aomori (0.432)
 • Akita (0.364)
 • Iwate (0.304)
 • Yamagata (0.274)
 • Miyagi (0.496)
 • Fukushima (0.350)
Kanto
 • Saitama(??!) (0.500)
 • Yamanashi (0.437)
Hokushinetsu
 • Niigata (0.303)
 • Toyama (0.308)
 • Ishikawa (0.368)
 • Fukui (0.415)
Kinki
 • Shiga (0.397)
Chuugoku
 • Okayama (0.517)
 • Tottori (0.352)
 • Shimane (0.337)
Kyushu
 • Miyazaki (0.471)
 • Nagasaki (0.379)
 • Kumamoto (0.509)
 • Kagoshima (0.500)

10 prefectures are still alive, though now that we're entering the round of 16, that list will start shrinking quickly.

No comments: