Friday, November 9, 2012

Projected 85th Haru Koushien Field

With 36 teams invited, and four 21st century teams and the Meiji Jingu bid still outstanding, there are 31 bids up for grabs.  My projected field is as follows:

Hokkaido
 • Hokushou
Tohoku
 • Sendai Ikuei (Miyagi)
 • Seikou Gakuin (Fukushima)
 • Moriokadai Fuzoku (Iwate)
Kanto
 • Urawa Gakuin (Saitama)
 • Hanasaki Tokuharu (Saitama)
 • Jyousou Gakuin (Ibaraki)
 • Utsunomiya Shougyou (Tochigi)
Tokyo
 • Yasuda Gakuen
 • Waseda Jitsugyou
Hokushinetsu
 • Harue Kougyou (Fukui)
 • Tsuruga Kehi (Fukui)
Tokai
 • Kenritsu Gifu Shougyou (Gifu)
 • Komono (Mie)
 • Tokoha Kikugawa (Shizuoka)
Kinki
 • Kyoto Shouei (Kyoto)
 • Houtoku Gakuen (Hyogo)
 • Ryuukokudai Heian (Kyoto)
 • Osaka Touin (Osaka)
 • Riseisha (Osaka)
 • Yamato Kouryou (Nara)
Chuugoku
 • Kanzei (Okinawa)
 • Kouryou (Hiroshima)
 • Iwakuni Shougyou (Yamaguchi)
Shikoku
 • Kochi (Kochi)
 • Naruto (Tokushima)
 • Saibi (Ehime)
Kyushu
 • Okinawa Shougaku (Okinawa)
 • Seiseikou (Kumamoto)
 • Shoushikan (Kagoshima)
 • Souseikan (Nagasaki)
The field would appear to be filled with very familiar squads with a couple of newcomers sprinkled in.  Should be interesting for sure.

Over the next couple of months I will be covering key players to watch for.

No comments: